Gmina Miasto Oława

Zbiór danych numeracji adresowej miasta Oława

Numeracja adresowa to uporządkowany system przypisywania identyfikatorów miejscom otaczającej nas przestrzeni, których celem jest zapewnienie możliwości ich rozróżniania i identyfikowania. Z natury rzeczy numeracja adresowa dotyczy terenów zabudowanych (skupisk ludzkich), bo w innych przypadkach bazujemy na metodach identyfikacji opartych na obiektach referencyjnych takich jak działki ewidencyjne czy wprost na współrzędnych geograficznych (φ,λ). W większości stosowanej w rożnych krajach numeracji adresowej identyfikator zbudowany jest z nazwy miejscowości, nazwy ulicy i kolejnego numeru przy ulicy. Miejscem prezentacji danych adresowych wraz z możliwością ich wyszukiwania jest gminny portal mapowy, dostępny pod adresem http://molawa.e-mapa.net. W portalu można znaleźć także wiele innych danych przestrzennych dotyczących naszej jednostki. Dodatkowo dla danych adresowych udostępniona jest usługa WMS (Web Map Service), dzięki której dane adresowe gminy można prezentować w dowolnych serwisach mapowych.

Podstawa prawna

W Polsce numeracja adresowa prowadzona jest na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U z 2016r., poz.1629) oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

Źródło
http://molawa.e-mapa.net
Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Codzienna
Ostatnia Modyfikacja
19 Maj 2017, 10:37
Utworzono
17 Listopad 2016, 14:27
Aktualność
prowadzona na bieżąco
Podstawa Prawna
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2016r., poz.1629)
Liczba wyświetleń
327
Liczba pobrań
26

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Dane i Zasoby