Narodowy Instytut Dziedzictwa

Rejestr zabytków archeologicznych

Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką nad posiadanym zabytkiem. Rejestr zabytków jest prowadzony w formie trzech ksiąg (księga A dla zabytków nieruchomych, księga B dla zabytków ruchomych i księga C dla zabytków archeologicznych) przez właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisu do rejestru dokonuje się na drodze decyzji administracyjnej. Informacje o wybranych zabytkach archeologicznych wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=zabytki-archeologiczne

Źródło
http://www.mapy.zabytek.gov.pl
Kategoria
Kultura
Częstotliwość aktualizacji
Co pół roku
Ostatnia Modyfikacja
1 Sierpień 2018, 11:35
Utworzono
6 Grudzień 2016, 09:18
Data Aktualności
2018-06-15
Liczba wyświetleń
3542
Liczba pobrań
313

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien zawrzeć kopię informacji w pierwotnie pozyskanej formie udostępniając przetworzoną informację
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: Źródłem pozyskania danych dostępnych w publikowanym zbiorze są decyzje administracyjne wydawane przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków wpisujące obiekt do rejestru zabytków lub modyfikujące przedmiot lub zakres ochrony wpisu do rejestru zabytków, których odpisy zostały przekazane do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w związku z Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489, z późn. zm.)

Dane i Zasoby