Narodowy Instytut Dziedzictwa

Pomniki historii

Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone dane pochodzą z rozporządzeń Prezydenta RP, w których wymienia się cechy świadczące o szczególnej wartości danego Pomnika Historii oraz określa się jego granice. Informacje o wszystkich obiektach wpisanych na listę pomników historii wraz z towarzyszącymi zasobami cyfrowymi znajdują się pod adresem internetowym https://zabytek.pl/pl/obiekty?typ=pomniki-historii

Źródło
http://mapy.zabytek.gov.pl
Kategoria
Kultura
Częstotliwość aktualizacji
Co pół roku
Ostatnia Modyfikacja
1 Sierpień 2018, 11:35
Utworzono
5 Grudzień 2016, 20:26
Data Aktualności
2018-06-15
Liczba wyświetleń
905
Liczba pobrań
122

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien zawrzeć kopię informacji w pierwotnie pozyskanej formie udostępniając przetworzoną informację
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pomnikami Historii mogą zostać zabytki nieruchome wpisane do rejestru lub parki kulturowe o szczególnej wartości dla kultury. Pomniki Historii są ustanawiane rozporządzeniem Prezydenta RP na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dane i Zasoby