Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych

W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje i dane dotyczące obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych – BDOO. Baza została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1:250 000.

Treść Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych obejmuje 8 obszarów tematycznych:

  • podział administracyjny,
  • transport,
  • osadnictwo i obiekty antropogeniczne,
  • pokrycie terenu,
  • hydrografia,
  • obszary chronione,
  • rzeźba terenu,
  • nazwy geograficzne.
Źródło
http://codgik.gov.pl/index.php/zasob/baza-danych-ogolnogeograficznych.html
Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
29 Marzec 2017, 10:20
Utworzono
4 Czerwiec 2016, 10:49
Liczba wyświetleń
745
Liczba pobrań
102

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Dane i Zasoby