O otwieraniu danych w Paryżu

Pełnomocnicy ds. otwartości danych wzięli udział w spotkaniach szkoleniowo-studyjnych z francuskimi instytucjami Etalab i CADA oraz Ambasadą RP w Paryżu.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego wraz z zespołem projektu Otwarte dane w dniach 7–9 grudnia 2017 r. poznawali dobre praktyki francuskich instytucji Etalab i CADA w obszarze udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Wnioski wypracowane podczas spotkań pomogą usprawnić pracę sieci pełnomocników w Polsce. Ważnym punktem spotkań była wymiana doświadczeń w zakresie wyzwań i barier, z jakimi mierzymy się podczas otwierania danych publicznych.

Pierwszego dnia pełnomocnicy mieli okazję poznać instytucję Etalab, która zaprezentowała swoje działania na rzecz polityki otwartości, upowszechniania i ponownego wykorzystania danych publicznych, które prowadzi od 2011 r. Prezentowane doświadczenia w zakresie koordynacji tych działań na płaszczyźnie międzyresortowej okazały się zbieżne z działaniami realizowanymi w Polsce. Instytucja administruje portal www.data.gouv.fr, który gromadzi i udostępniania dane publiczne, wytwarzane i zbierane przez różne instytucje publiczne. Większa otwartość danych, szersze ich wykorzystanie, angażowanie użytkowników danych to główne priorytety Etalab, które bliskie są założeniom polskiego projektu Otwarte Dane.

Spotkanie w Etalab. W sali, przed ekranem z wyświetlana prezentacją, przy stole ustawionym w podkowę, siedzą uczestnicy spotkania. W głębi sali bezpośrednio przed ekranem siedzi dwóch przedstawicieli Etalab.
Spotkanie w Etalab

Najbliższym działaniem planowanym przez Etalab w 2018 r. jest powołanie w ministerstwach Pełnomocników ds. danych (Chief Data Officers). Warto zwrócić uwagę, że za sprawą Programu Otwierania Danych Publicznych, polska sieć pełnomocników funkcjonuje już od 2016 r., a jej przedstawiciele brali udział w warsztatach w Paryżu.

Drugi dzień wizyty był szansą na wymianę doświadczeń w zakresie prawnych regulacji procesu otwierania danych publicznych z Komisją ds. Dostępu do Dokumentów Administracyjnych (CADA). CADA wydaje opinie w razie decyzji odmownych w sprawach o dostęp do dokumentów administracyjnych oraz ich ponownego wykorzystywania. Pełni też rolę doradczą dla administracji i informacyjną dla obywateli w tym zakresie. Spotkanie umożliwiło poznanie zalet i korzyści związanych z funkcjonowaniem organu niezależnego do spraw dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej we Francji.


Spotkanie w CADA

Jeszcze tego samego dnia wnioski ze spotkań pełnomocnicy omówili z przedstawicielami Ambasady RP w Paryżu. Zwrócili uwagę na wiele podobieństw w systemie otwierania danych publicznych w obu krajach. Spotkania umożliwiły Pełnomocnikom oraz członkom projektu Otwarte Dane nawiązanie kontaktów roboczych na poziomie eksperckim.

Wspólne zdjęcie wszystkich członków delegacji wraz z przedstawicielką CADA. Grupa 17 osób stoi na niewielkim dziedzińcu instytucji. Wszyscy mają pogodne wyrazy twarzy
Członkowie delegacji

Ten artykuł jest Informacją Sektora Publicznego.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem