Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu

Adres aplikacji: http://polska.e-mapa.net

Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) to usługa skupiająca pod jednym adresem URL powiatowe usługi WMS prezentujące dane geometryczne sieci uzbrojenia terenu. Typowy obraz uzyskiwany z usługi zaprezentowany jest na rysunku obok.

Usługa KIUT prezentuje dane o sieciach bezpośrednio z baz powiatowych, czyli z miejsc gdzie są na bieżąco prowadzone. Użytkownik określa jedynie interesujący go obszar, a usługa KIUT automatycznie, na podstawie własnego wykazu baz i związanych z nimi usług sieciowych, odwołuje się do odpowiedniej bazy powiatowej i po uzyskaniu odpowiedzi z powiatu, zwraca użytkownikowi oczekiwaną informację w postaci pliku graficznego np. TIF, PNG czy JPG, który należy wyświetlić w oprogramowaniu, z którego użytkownik korzysta. Aktualnie większość systemów typu GIS/CAD takie możliwości posiada, czyli jest tzw. klientem WMS.

Usługa KIUT jest na bieżąco monitorowana i aktualizowana w miarę pozyskiwania informacji o stanie usług powiatowych. Usługa jest na stałe włączona zarówno do serwisu geoportal.gov.pl jak też do Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych http://polska.e-mapa.net.

Mapa jednostek objętych usługą oraz aktualne statystki użycia dostępne są na stronie usługi KIUT.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem