O serwisie

1. Idea serwisu

DanePubliczne.gov.pl to serwis, który ma za zadanie zgromadzić w jednym miejscu dane o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Chcemy, aby było to pierwsze miejsce, do którego sięgają:

  • firmy budujące innowacyjne produkty i usługi;
  • obywatele obserwujący działania swojego państwa;
  • a także urzędnicy szukający potrzebnych im danych.

Serwis posiada szereg usprawnień technicznych, które mają pozwolić na łatwiejsze ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Jakość danych, ich dostępność oraz format, w jakim są dostępne, to zadanie dla dostawców.

2. Podstawa prawna

Serwis DanePubliczne.gov.pl realizuje cel Centralnego Repozytorium Danych Publicznych, wskazanego w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania serwisu, a zatem opisuje, jak działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są dane w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Dwa kolejne rozporządzenia wskazują, jakie dane są dostępne w serwisie, jak często powinny być aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem.

3. Korzystanie z serwisu DanePubliczne.gov.pl

Zbiory danych można przeszukiwać wedle kategorii, dostawcy danych, po słowach kluczowych, a także wpisując frazę w wyszukiwarce. Wyniki wyszukiwania można dodatkowo filtrować, aby dotrzeć do interesujących danych.

Zaawansowani użytkownicy (np. twórcy aplikacji, programiści) mogą skorzystać z interfejsu programistycznego (API), którego specyfikacja dostępna jest pod adresem (http://docs.ckan.org/en/ckan-2.3.4/api/index.html).

Do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja. Aby uzyskać dodatkowe funkcjonalności, w tym możliwość tworzenia własnych zestawień danych i wygodnego śledzenia aktualizacji danych, należy założyć konto w serwisie.

4. Dostawcy danych

Dostawcami danych są:

  1. organy administracji rządowej;
  2. fundusze celowe;
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  5. Narodowy Fundusz Zdrowia;
  6. państwowe instytuty badawcze;
  7. państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, późn. zm. - Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675.)

Zadaniem dostawców jest udostępnienia danych w serwisie, cykliczna ich aktualizacja oraz dbanie o to, by były dostępne i możliwe do pobrania. Aktualna lista dostawców danych dostępna jest w dziale Dostawcy

5. Polityka prywatności

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do obsługi zalogowanych użytkowników. Korzystanie z serwisu DanePubliczne.gov.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.

6. Kontakt z dostawcami danych oraz administratorem serwisu

Jeśli masz uwagi do jakości danych, możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ich publikację i aktualizację. W tym celu kliknij w przycisk "Zgłoś uwagi do zbioru" na stronie zbioru danych i szczegółowo opisz swoje uwagi.

W stopce strony dostępny jest formularz zgłaszania propozycji danych, jakie warto by udostępnić w serwisie w przyszłości. Formularz kontaktowy wyświetli się po kliknięciu w odnośnik "Zaproponuj nowy zbiór". Opisz dokładnie, jakie dane powinniśmy udostępnić Twoim zdaniem w portalu. Przeanalizujemy przesłane propozycje i omówimy z potencjalnymi dostawcami możliwość ich udostępnienia.

Wszelkie pytania do funkcjonowania serwisu należy kierować na adres kontakt@danepubliczne.gov.pl.